Home Gospel Hakikisha Una APP yetu Mpya

Hakikisha Una APP yetu Mpya

Kwa wale wapenzi wa Website yetu ya Burudani, Tunapenda Kuwataarifu kuwa:

1: Tuna App yetu Mpya hivyo inakupasa Ufute APP ya Zamani na Udownload APP Mpya.

Faida ya Kufanya Hivyo ni Kuepukana Kukosa Huduma Kwenye App ya Zamani kwa Siku Zijazo.

PAKUA APP YETU MPYA HAPA

Tunaomba Radhi kwa Changamoto na Usumbufu Uliotokea, Tuwie Radhi Mtembeleaji Wetu.